Cennik

Wpisowe 450, 00 PLN
- przy kontynuacji w kolejnym roku 400,00 PLN

 

Pobyt dziecka 7:00 - 17:00 580,00 PLN
Stawka dziennego wyżywienia 14,00 zł/ dzień / os.
Dieta 16,00 zł/ dzień / os.

 

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłaty dla drugiego dziecka są obniżone i wynoszą:

 

Wpisowe 350 PLN
Pobyt dziecka 7:00 - 17:00 430 PLN
Stawka dziennego wyżywienia jak wyżej