Kadra

NAUCZYCIELE

Przedszkole ul. Fabryczna 10

 

Karolina Janczak

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika o specjalności poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz studia magisterskie ze specjalnością Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych z Logopedii klinicznej na Uniwersytecie Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Ukończyła kursy, szkolenia i warsztaty:

  • „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
  • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-terapia-masaż”
  • „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”
  • „Kodowanie na dywanie i programowanie robotów Ozobot”
  • Kurs nauki Polski Język Migowy na poziomie A1 i A2
  • „Senso-psoty-zabawy wspierające rozwój dziecka w oparciu o teorię SI”

Pani Karolina jest wychowawcą grupy „Żabki”, którą prowadzi już od dwóch lat.

Jest pedagogiem, który z dużym  zaangażowaniem  wspiera swoich podopiecznych w ich kolejnych etapach rozwojowych.  Jako pedagog  – wychowawca stara się jednocześnie, aby  poza nauką, czas spędzony w przedszkolu, był to również czas wspaniałej zabawy. Jest zwolennikiem nauki poprzez zabawę i doświadczanie świata, pozostawiając swoim Żabkom dużo czasu na ich własne  pomysły i ich inwencję twórczą. Pani Karolina pragnie, aby szczęśliwe dzieciństwo  było fundamentem do dalszych etapów rozwoju dziecka.  Jest osobą bardzo wesołą i pełną pomysłów, która dzięki swej wrażliwości, dostrzega wszystkie potrzeby dziecka.

 

Oliwia Dębicka

Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika specjalna ze specjalnością Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychomotoryki. Ukończyłam kursy : Terapia ręki, AAC-wspomagające i alternatywne metody komunikacji z dzieckiem, Integracja funkcji wykonawczych, Psychomotoryka w rozpoznawaniu autyzmu.

Wybór mojego zawodu był związany z chęcią pomocy tym najmłodszym – tym najsłabszym, którzy sami nie są w stanie o siebie zawalczyć. Staram się holistycznie dbać o  dzieci , wspierać je we wszelkich aktywnościach, budując w nich wiarę we własne siły, a jednocześnie dbać o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój ściśle współpracując z rodzicami.

Obecnie jestem wychowawcą grupy LISKI.

Jestem osobą bardzo wesołą i zawsze uśmiechniętą, pełną energii i zaangażowania, a kreatywność to również moja mocna strona.

 

Edyta Bury

 

Moje pierwsze wykształcenie to studia na kierunku „Biologia człowieka”, ukończone  na UAM. Następnie na SWPS ukończyłam studia w kierunku „Terapii pedagogicznej i arteterapii”, które  rozbudowywały moją wiedzę o człowieku – tym małym i tym dużym. Praktyka zawodowa upewniła mnie z kolei w tym, że moja praca jest nie tylko zawodem. Stała się ona moją pasją  oraz celem i dążeniem, by pomagać innym. W swojej codziennej pracy z osobami w wieku od 0,8 miesięcy do 80 kilku lat kładę nacisk na umiejętności motoryczne, gdyż to układ nerwowo-mięśniowy przewodzi odpowiedź do mózgu i pozwala na rozwój psychomotoryczny. Uczymy się również  poprzez ruch. Dodatkowo ukończyłam specjalizację w kierunku „Edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo”, a obecnie podyplomowo dokształcam się w kierunku Diagnozy i terapii z zakresu integracji sensorycznej. Ukończyłam liczne kursy dokształcające: Kurs terapii ręki i Trenera grafomotoryki, Kurs TUS, Sensoplastykę oraz dodatkowe szkolenia z arteterapii.

Na co dzień zajmuję się zabawą z kicią wabiącą się Panterka, układam puzzle, jeżdżę ze znajomymi na rowerze, piszę wiersze i opowiadania – zdarza mi się być w tym nawet wyróżnioną 🙂 W przyszłości planuję wydać tomik wierszy lub książkę. Interesuję się również astrologią, ale nie wróżę z fusów:)

 

 

NAUCZYCIELE WSPOMGAJĄCY

 

Przedszkole ul. Fabryczna 10

Aleksandra Mankiewicz

 

Jestem studentką czwartego roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Po otrzymaniu dyplomu magistra planuję kształcić się w kierunku logopedycznym. W Małym Mistrzu pracuję w grupie Żabek jako nauczyciel wspomagający. Skończyłam kurs z sensoplastyki oraz kurs z wykonywania eksperymentów.

Cechuje mnie otwartość na potrzeby dzieci oraz pogodne usposobienie. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję.  Każdy sukces naszego Małego Mistrza jest też moim osobistym sukcesem, a który codziennie mnie przekonuje, że wybór mojej drogi zawodowej był słuszny. Cieszę z każdego osiągnięcia malucha, czy jest to prawidłowo trzymana kredka, czy samodzielnie ubrane buty.

To jest mój świat – świat małego dziecka.

 

Izabela Zawadka

 

Wybrałam pracę z dziećmi, gdyż jest to moja pasja i z nią wiążę swoją przyszłość. Jest tym co lubię robić najbardziej. Podchodzę do każdego dziecka indywidualnie, poznaję jego potrzeby, dbam o jego prawidłowy rozwój i o to, aby czuło się bezpiecznie.
Sama jestem mamą już dorosłego, młodego człowieka i wiem, że wychowywanie nie jest łatwe, więc staram się często postawić w sytuacji każdego rodzica, jak również zrozumieć świat dziecka patrząc przez pryzmat postrzegania jego świata.
Kierunek na studiach „Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna” był najlepszym moim wyborem. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje, dokształcając się poprzez różne kursy, szkolenia związane z moją pracą.
To dzieci dają nam najwięcej satysfakcji i pozwalają się cieszyć rzeczami, o których dorośli wielokrotnie zapominają w obecnym świecie. Praca z dziećmi, motywuje mnie do dalszego poszerzania wiedzy w tym kierunku i wiem, że jest to mój cel w życiu.
Bo najważniejsze jest w życiu, robić to, co lubimy.

 

POMOCE NAUCZYCIELA

Przedszkole ul. Fabryczna 10

Alina Łopuszyńska

 

Jestem studentką na kierunku Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z elementami socjoterapii. Doświadczenie zawodowe budowałam już od dawna , opiekując się dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 8 lat jako niania przez 7 lat, jak również  pracując 3 lata w prywatnym przedszkolu. Obecnie pracuję na stanowisku – Pomoc nauczyciela.

Praca z dziećmi jest moją pasją i powołaniem.  Bardzo ważne jest  dla mnie to, by moja praca i zaangażowanie z jakim ją wykonuję – służyła szeroko rozumianemu rozwojowi dziecka. Codzinnie czuję wielką odpowiedzialność za bezpieczeństwo moich podopiecznych i staram się, aby byli szcżęśliwi i uśmiechnięci, a to wynagradza wszystkie trudy związane z tym zawodem.  Moimi mocnymi stronami są cierpliwość,   empatia, wesołe usposobienie i  uśmiech. Każde dziecko postrzegam jako wielką indywidualność, a dostrzegając jego potrzeby, staram się je wspierać i umacniać  w nim poczucie własnej wartości.

 

 

PSYCHOLOG W OBU PRZEDSZKOLACH

 

Natalia Serkies

 

Ukończyłam Krakowską Akademię na kierunku Psychologia o specjalności kliniczno-sądowej. Jestem dyplomowanym Psychotraumatologiem oraz Biegłym sądowym. Obecnie w trakcie kończenia specjalizacji z kierunku „Psychosomatyka i somatopsychologia”. Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz młodymi dorosłymi.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywałam w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz na bardzo cenionych praktykach w Fundacji „Opieka i Troska”.

Ukończyłam z dyplomem kursy z zakresu: „Psychotraumatologii”, „Terapii poznawczo-behawioralnej”, „Stresu i depresji w życiu prywatnym i zawodowym”, „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa”, „Terapia dziecka z autyzmem”, „Instruktor terapii zajęciowej” oraz „Terapia schematów”.
Jestem certyfikowaną Trenerką Umiejętności Społecznych (efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych).
Psychologia, a zwłaszcza psychologia małego dziecka, jego rozwój emocjonalny jest moją pasją. Z całym zaangażowaniem staram się pomagać  dzieciom w ich problemach rozwojowych oraz być też wsparciem dla ich rodziców. Jestem osobą pogodną, pełną empatii i zrozumienia dla potrzeb dzieci i młodzieży.