Cennik

Wpisowe 500, 00 PLN
- przy kontynuacji w kolejnym roku 450,00 PLN

 

Czesne - pobyt dziecka 7:00 - 17:00 840,00 PLN/miesiąc
Stawka dziennego wyżywienia 15,00 zł/ dzień / os.
Dieta 17,00 zł/ dzień / os.

 

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłaty dla drugiego dziecka są obniżone i wynoszą:

 

Wpisowe 400 PLN
Czesne - pobyt dziecka 7:00 - 17:00 760 PLN/miesiąc
Stawka dziennego wyżywienia jak wyżej