Plan dnia

07:00 - 08:30 Przybycie dzieci do przedszkola. Praca w małych zespołach, zabawy dowolne i integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
08:30 - 09:00 Zajęcia dydaktyczne, zabawy integracyjne.
09:00 - 09:30 Przygotowania do śniadania.
ŚNIADANIE
Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
09:30 - 11:30 Zajęcia edukacyjne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe.
11:30 - 12:00 Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
OBIAD – I DANIE
Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12:00 - 13:30 Dzieci młodsze – leżakowanie, w tym muzykoterapia, czytanie bajek.
Dzieci starsze – zajęcia edukacyjne, czytanie bajek, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu.
13:30 - 14:00 Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
OBIAD – II DANIE
Zabiegi higieniczne po posiłku.
15:00 - 15:30 PODWIECZOREK
14:00 - 17:00 Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe.
Rozejście się dzieci do domu.