Cennik

Mały Mistrz ul. Drzewieckiego 59

Wpisowe 500, 00 PLN
- przy kontynuacji w kolejnym roku 450,00 PLN

 

Pobyt dziecka 7:00 - 17:00 940,00 PLN
Stawka dziennego wyżywienia 15,00 zł/ dzień / os.
Dieta 17,00 zł/ dzień / os.

 

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłaty dla drugiego dziecka są obniżone i wynoszą:

 

Wpisowe 450 PLN
Pobyt dziecka 7:00 - 17:00 860 PLN
Stawka dziennego wyżywienia jak wyżej

 

Mały Mistrz ul. Fabryczna 10

Wpisowe 500, 00 PLN
- przy kontynuacji w kolejnym roku 450,00 PLN

 

Pobyt dziecka 7:00 - 17:00 880,00 PLN
Stawka dziennego wyżywienia 14,00 zł/ dzień / os.
Dieta 17,00 zł/ dzień / os.

 

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłaty dla drugiego dziecka są obniżone i wynoszą:

 

Wpisowe 450 PLN
Pobyt dziecka 7:00 - 17:00 800 PLN
Stawka dziennego wyżywienia jak wyżej