Kadra - przedszkole przy ul. Drzewieckiego

Nauczyciele

Malwina Bartczak

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychopedagogika oraz studiów licencjackich na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna i Opiekuńcza. Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji, rewalidacji i wspomagania rozwoju dzieci ze spectrum autyzmu. Dodatkowo dyplomowany neuroterapeuta I i II stopnia. Obecnie w trakcie obrony dyplomu na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz w trakcie edukacji w zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Nauczyciel kontraktowy.

Dodatkowo Pani Malwina nabyła kwalifikacje z zakresu:

Certyfikowany trener funkcji poznawczych – praca z dziećmi z mutyzmem
Certyfikowany trener TUS I i II stopnia
Certyfikowany kurs z zakresu nauki czytania dzieci ze specjalnymi potrzebami
Certyfikowany Kinezjolog edukacyjny I i II stopnia
Certyfikowane szkolenie w zakresie diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej
Uczestniczka warsztatów i szkoleń psychologicznych w zakresie psychosomatyki i somatopsychologii.

Pani Malwina jest osobą, bardzo zaangażowaną i kreatywną w swojej pracy.

Mocno skupiona na potrzebach dzieci, a zwłaszcza tych z problemami rozwojowymi, zawsze je aktywnie wspiera, bazując na swoim bogatym wykształceniu, które też ciągle poszerza. Wieloletnie doświadczenie zawodowe jest również dodatkowym atutem Pani Malwiny. Jako wychowawczyni grupy Pszczółki oraz terapeuta pedagogiczny jest również mocnym wsparciem dla rodziców swoich podopiecznych, z którymi ma bardzo dobry kontakt. Jest zawsze pogodna i wesoła, pełna empatii oraz zrozumienia dla najmłodszych.

Karolina Skonieczna

Ukończyłam studia magisterskie i licencjackie na kierunku: Pedagogika specjalna ze specjalnością – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu.Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Logopedia Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in.:

Terapia ręki,
AAC – Wspomagające i alternatywne metody komunikacji z dzieckiem, metoda strukturalna do nauki czytania i pisania,
integracja funkcji wykonawczych,
psychomotoryka w rozpoznawaniu autyzmu,
terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym.

W naszym przedszkolu jestem wychowawcą grupy Króliczków. Jestem osobą zawsze uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną do świata i ludzi. Interesuje mnie rozwój dziecka, jego problemy rozwojowe i to jak można je wesprzeć już na początku jego drogi życiowej. Jestem zawsze zaangażowana w pomoc dzieciom, które otaczam troską i opieką, akceptuję ze wszystkimi słabościami, które staram się zamienić w sukces.

Joanna Mazurek

Praca z dziećmi to moja pasja. Do każdego dziecka staram się podchodzić indywidualnie, zrozumieć jego potrzeby, mocne strony i trudności.

Sport i muzyka są mi bliskie, dlatego staram się je wykorzystywać na co dzień, by dzieci uczyły się również poprzez ruch, zabawę i muzykę. Dużą uwagę przywiązuję do wspomagania rozwoju społeczno - emocjonalnego u dzieci, dlatego realizuję wiele projektów, które pomogą w rozwoju tej sfery u moich podopiecznych.

Oprócz tego, że jestem nauczycielem i wychowawcą grupy „Delfinków” jestem również instruktorem rytmiki oraz instruktorem akrobatyki sportowej.

Ukończyłam certyfikowane szkolenia z Metody Dobrego Startu, neurodydaktyki w praktyce szkolnej i przedszkolnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapii psychopedagogicznej osób ze spektrum autyzmu.

Wioletta Flam

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią oraz Edukację Wczesnoszkolną i Przedszkolną w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Ukończyła kursy:

wychowawcy wypoczynku/kolonii,
animatora zabaw dziecięcych,
szkolenie „Matematyka na wesoło dla grup przedszkolnych”,
szkolenie „Przedszkolak w świecie matematyki”
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała jako stażystka w jednej z prywatnych szkół podstawowych we Wrocławiu. Przez wiele lat związana ze szkołą taneczną „Perfect Dance” we Wrocławiu. Wykorzystuje zdobyte w niej doświadczenie w pracy z dziećmi. Jest osobą otwartą, godną zaufania, odpowiedzialną, łatwo nawiązującą kontakty z dziećmi.

W naszym przedszkolu jest wychowawcą grupy Biedronek.

Nauczyciele wspomagający

Agata Woś

Ukończyłam studia pedagogiczne na specjalizacji: pedagogika rodzinna oraz poradnictwo pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W trakcie studiów byłam wolontariuszką Stowarzyszenia Nowa Rodzina, gdzie udzielałam pomocy dzieciom w nauce oraz organizowałam różne zajęcia i zabawy w czasie wolnym. Pracowałam również jako opiekunka do dziecka. Miałam również okazję pracy jako wychowawca kolonii.

Swoją pracę w przedszkolu rozpoczęłam jako pomoc nauczyciela zdobywając przy tym cenne doświadczenie i nabyłam wiedzę praktyczną. Praca z dziećmi nauczyłam mnie cierpliwości, umiejętności podążania za dzieckiem i pomagania mu w jego całościowym rozwoju. Praca z małym dzieckiem jest dla mnie również stałą inspiracją do poznawania świata, poszukiwania nowych metod edukacyjnych oraz ciekawych zabaw. Staram się wkładać całe serce w pracę z najmłodszymi, a uśmiech na ich twarzach jest dla mnie największą nagrodą.

Jestem osobą konsekwentną, kreatywną, pogodną oraz otwartą na świat ludzi, a przede wszystkim małego człowieka. Prywatnie jestem mamą 7 letniego synka z autyzmem.

Bardzo lubię spędzać czas ze swoimi najbliższymi na wycieczkach rowerowych oraz grach planszowych. W wolnych chwilach rozwijam również swoje zdolności kulinarne.

Ewa Ziębik

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Pedagogika Opiekuńcza i
Resocjalizacyjna oraz studiów magisterskich na kierunku Zintegrowane nauczanie
wczesnoszkolne. Ukończyłam kurs na wychowawcę wypoczynku kolonijnego.
Pracowałam jako niania oraz opiekunka w żłobku.
Mam doświadczenie w pracy (opiece) z dziećmi od 10 miesiąca życia do 3 lat.
Jestem osobą spokojną, wesoła,sumienną i cierpliwą.
W pracy z dziećmi ważny jest dla mnie szacunek do ich potrzeb i emocji.
Kieruje się dobrem dziecka,wspieram rozwój na każdym jego etapie,towarzysze mu w
kształtowaniu samodzielności, zdrowym rozwoju motorycznym i poznawczym.
Staram się tworzyć w “Małym Mistrzu” taką przestrzeń, w której dzieci będą czuły się
bezpieczne,szczęśliwe,potrzebne i ważne.
Prywatnie uwielbiam sport i taniec, dlatego w naszej grupie “Delfinki” często się ruszamy
tańczymy, śpiewamy i duuuużo uśmiechamy !

Pomoce nauczcyciela

Sylwia Rudolf

Pani Sylwia pracuje jako Pomoc nauczyciela w grupie Pszczółki. To zawsze pogodna, dobra dusza naszego przedszkola. Uśmiechnięta i zawsze gotowa do pomocy. Swoim poczuciem humoru dba o dobry nastrój Małych Mistrzów i buduje bardzo dobrą atmosferę w przedszkolu.

Jej wielkie serce jest doceniane przez dzieci, które chętnie lgną do Pani Sylwii, przytulają się i powierzają Jej swoje wielkie, dziecięce tajemnice.

Magdalena Urban

Pani Magda pracuje na stanowisku Pomoc nauczyciela i jest odpowiedzialna m.in.za katering. Poza dbałością o pełne brzuszki Małych Mistrzów, zawsze chętnie pomoże dzieciaczkom w toalecie, ubraniu się na spacer, czy wytarciu zasmarkanego noska. Uśmiechnięta, dymaniczna zaangażowana i zawsze gotowa do działania.

Manuela Dubanicz-Znamiec

Od sierpnia 2023r. jestem zatrudniona w Przedszkolu Mały Mistrz na stanowisku Pomoc nauczyciela. Choć moje wykształcenie kierunkowe nie było związane z szeroko rozumianym rozwojem dziecka, to zawsze było to moim marzeniem, aby pracować z dziećmi.

Teraz moje marzenie się spełniło!!!

Jestem mamą już dorosłego chłopaka i stąd znam potrzeby dziecka na różnych etapach jego rozwoju. Pomaga mi to jak najlepiej zrozumieć moich podopiecznych i towarzyszyć im w ich kolejnych krokach ku "dorosłości". Poznając moje maluchy, staram się też rozpoznać ich indywidualne potrzeby i otoczyć je jak największą dozą miłości i  troski.  Wierzę, że  dzieci czują moje zaangażowanie, które będzie w miarę upływu czasu,  zaowocuje  ich przyszłymi sukcesami edukacyjnymi i społecznymi.

Psycholog w obu przedszkolach

Renata Targoni

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym, terapeutą EEG biofeedback, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz integracji funkcji wykonawczych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w żłobkach, przedszkolach, szkole podstawowej, stowarzyszeniu i fundacji.

Obecnie prowadzę terapię indywidualną i grupową dzieci młodszych oraz terapię EEG biofeedback i integracji funkcji wykonawczych.

Jestem pasjonatką pracy z dzieckiem. Codzienne  okrywanie delikatnych struktur emocjonalnych dzieci,  wsparcie najmłodszych w ich problemach we współpracy z Rodzicem oraz z kadrą pedagogiczną i innymi terapeutami, przekonuje mnie na co dzień, że wybór mojej drogi zawodowej był słuszny. Cieszę się każdym uśmiechem malucha, jego małymi i dużymi sukcesami i tym, że moja praca zaowocuje też  w przyszłości, kiedy mój podopieczny zakończy już edukację przedszkolną.

Neurologopeda w obu przedszkolach

Nina Szafran

Neurologopeda kliniczny, specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej, audiolog, instruktor masażu Shantali, akredytowany doradca noszenia dzieci.

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, swoją naukę kontynuowałam na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskałam tytuł magistra. Ponownie wróciłam do Lublina na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  aby ukończyć studia podyplomowe  z zakresu neurologopedii, a następnie ukończyłam neurologopedię kliniczną z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Wieloaspektowość logopedii przejawia się w mojej pracy, w której zajmuje się zaburzeniami mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi, czy profilaktyką logopedyczną,  którą obejmuję dzieci od pierwszych dni życia, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, nastolatków oraz osoby dorosłe. I to właśnie te aspekty, poszukiwanie przyczyn występujących trudności oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dają mi najwięcej radości i satysfakcji  z wykonywanego zawodu.

Za podstawę efektywnej terapii uważam dobry, oparty na wzajemnym szacunku kontakt terapeutyczny oraz ścisłą współpracę z Rodzicami, Opiekunami, Członkami Rodziny  i innymi Specjalistami. Lubię pracę z ciałem, w codziennej pracy wykorzystuję elementy masażu Shantali, elementy masażu logopedycznego, czy neuroterapię palpacyjno-pulsacyjną. Znajomość wielu technik i metod pracy niezbędna jest do indywidualnego podejścia  do każdego Pacjenta i zaproponowania terapii logopedycznej dostosowanej do Jego potrzeb  i możliwości.