Misja

Tylko ze szczęśliwych dzieci – wyrosną szczęśliwi dorośli.

 • W naszym przedszkolu – każde dziecko jest najważniejszą indywidualnością. Jest wyjątkowe i niepowtarzalne! Zawsze kochane! TU MA BYĆ SZCZĘŚLIWE!.
 • Chcemy zbudować w Nim poczucie własnej wartości i dać Mu wiarę we własne możliwości. Pragniemy, by każdy Mały Mistrz był gotowy  do odnoszenia sukcesów i do radzenia sobie z trudnościami. By zostać Wielkim Mistrzem, trzeba najpierw być Małym Mistrzem….. i umieć zmierzyć się przede wszystkim – z samym sobą
 • Staramy się stworzyć u naszych podopiecznych koleżeńskie więzi, a jednocześnie uczyć odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. Uczymy Ich asertywności. Szanujemy ich autonomię.
 • Zachęcamy dzieci do swobodnego wyrażania własnego zdania oraz oczekiwań. Wspieramy w  budowaniu własnej, niepowtarzalnej osobowości i  pewności siebie.
 • Uczymy jak radzić sobie w różnych, czasem trudnych sytuacjach. Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów w nauce szkolnej. Stosując najnowsze metody edukacyjne, wspieramy proces przygotowania dzieci do pisania i czytania.
 • Staramy się rozwijać zainteresowania i talenty. Pragniemy w każdym dziecku rozwijać spostrzegawczość, wrażliwość, a przede wszystkim ciekawość świata i ludzi,.
 • Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek oraz tolerancja.
 • Dając dzieciom poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie wspieramy Je w dążeniu do samodzielności. Zachęcamy naszych Małych Mistrzów, do odwagi w odkrywaniu świata „na własną rękę”.
 • Nie zmuszamy naszych maluchów do działania, a jedynie tak moderujemy, żeby dziecku „chciało się chcieć”.
 • Zachęcamy rodziców do współpracy, w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych. Staramy się jednocześnie wspierać rodziców i pomagać im rozwiązywać problemy wychowawcze.
 • Nasze oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze opieramy na sprawdzonych oraz uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi. Chcemy kształtować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.