Plan dnia - Drzewieckiego

Godzina
Aktywności

07:00 - 08:30

Przybycie dzieci do przedszkola. Praca w małych zespołach, zabawy dowolne i integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

08:30 - 09:00

Zajęcia dydaktyczne, zabawy integracyjne.

09:00 - 09:30

Przygotowania do śniadania.
ŚNIADANIE
Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

09:30 - 11:30

Zajęcia edukacyjne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe.

11:30 - 12:00

Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
OBIAD – I DANIE
Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12:00 - 13:30

Dzieci młodsze – leżakowanie, w tym muzykoterapia, czytanie bajek.
Dzieci starsze – zajęcia edukacyjne, czytanie bajek, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu.

13:30 - 14:00

Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
OBIAD – II DANIE
Zabiegi higieniczne po posiłku.

15:00 - 15:30

PODWIECZOREK

14:00 - 17:00

Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe.
Rozejście się dzieci do domu.