Kadra - przedszkole przy ul. Fabrycznej

Nauczyciele

Karolina Przybyła

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika o specjalności poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz studia magisterskie ze specjalnością Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych z Logopedii klinicznej na Uniwersytecie Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Ukończyła kursy, szkolenia i warsztaty:

„Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
„Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-terapia-masaż”
„Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”
„Kodowanie na dywanie i programowanie robotów Ozobot”
Kurs nauki Polski Język Migowy na poziomie A1 i A2
„Senso-psoty-zabawy wspierające rozwój dziecka w oparciu o teorię SI”
Pani Karolina jest wychowawcą grupy „Żabki”, którą prowadzi już od dwóch lat.

Jest pedagogiem, który z dużym zaangażowaniem wspiera swoich podopiecznych w ich kolejnych etapach rozwojowych. Jako pedagog – wychowawca stara się jednocześnie, aby poza nauką, czas spędzony w przedszkolu, był to również czas wspaniałej zabawy. Jest zwolennikiem nauki poprzez zabawę i doświadczanie świata, pozostawiając swoim Żabkom dużo czasu na ich własne pomysły i ich inwencję twórczą. Pani Karolina pragnie, aby szczęśliwe dzieciństwo było fundamentem do dalszych etapów rozwoju dziecka. Jest osobą bardzo wesołą i pełną pomysłów, która dzięki swej wrażliwości, dostrzega wszystkie potrzeby dziecka.

Oliwia Dębicka

Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika specjalna ze specjalnością Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychomotoryki. Ukończyłam kursy : Terapia ręki, AAC-wspomagające i alternatywne metody komunikacji z dzieckiem, Integracja funkcji wykonawczych, Psychomotoryka w rozpoznawaniu autyzmu.

Wybór mojego zawodu był związany z chęcią pomocy tym najmłodszym – tym najsłabszym, którzy sami nie są w stanie o siebie zawalczyć. Staram się holistycznie dbać o dzieci , wspierać je we wszelkich aktywnościach, budując w nich wiarę we własne siły, a jednocześnie dbać o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój ściśle współpracując z rodzicami.

Obecnie jestem wychowawcą grupy LISKI.

Jestem osobą bardzo wesołą i zawsze uśmiechniętą, pełną energii i zaangażowania, a kreatywność to również moja mocna strona.

Aleksandra Mankiewicz

Jestem studentką czwartego roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Po otrzymaniu dyplomu magistra planuję kształcić się w kierunku logopedycznym. W Małym Mistrzu pracuję w grupie Żabek jako nauczyciel wspomagający. Skończyłam kurs z sensoplastyki oraz kurs z wykonywania eksperymentów.

Cechuje mnie otwartość na potrzeby dzieci oraz pogodne usposobienie. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Każdy sukces naszego Małego Mistrza jest też moim osobistym sukcesem, a który codziennie mnie przekonuje, że wybór mojej drogi zawodowej był słuszny. Cieszę z każdego osiągnięcia malucha, czy jest to prawidłowo trzymana kredka, czy samodzielnie ubrane buty.

To jest mój świat – świat małego dziecka.

Nauczyciele wspomagający

Edyta Bury

Moje pierwsze wykształcenie to studia na kierunku „Biologia człowieka”, ukończone na UAM. Następnie na SWPS ukończyłam studia w kierunku „Terapii pedagogicznej i arteterapii”, które rozbudowywały moją wiedzę o człowieku – tym małym i tym dużym. Praktyka zawodowa upewniła mnie z kolei w tym, że moja praca jest nie tylko zawodem. Stała się ona moją pasją oraz celem i dążeniem, by pomagać innym. W swojej codziennej pracy z osobami w wieku od 0,8 miesięcy do 80 kilku lat kładę nacisk na umiejętności motoryczne, gdyż to układ nerwowo-mięśniowy przewodzi odpowiedź do mózgu i pozwala na rozwój psychomotoryczny. Uczymy się również poprzez ruch. Dodatkowo ukończyłam specjalizację w kierunku „Edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo”, a obecnie podyplomowo dokształcam się w kierunku Diagnozy i terapii z zakresu integracji sensorycznej. Ukończyłam liczne kursy dokształcające: Kurs terapii ręki i Trenera grafomotoryki, Kurs TUS, Sensoplastykę oraz dodatkowe szkolenia z arteterapii.

Na co dzień zajmuję się zabawą z kicią wabiącą się Panterka, układam puzzle, jeżdżę ze znajomymi na rowerze, piszę wiersze i opowiadania – zdarza mi się być w tym nawet wyróżnioną 🙂 W przyszłości planuję wydać tomik wierszy lub książkę. Interesuję się również astrologią, ale nie wróżę z fusów:)

Pomoce nauczcyciela

Olesia Karpenko

Pracuję na stanowisku Asystent dziecka. Jako mama 5-latka, doskonale rozumiem potrzeby małego dziecka i z całym zaangażowaniem staram się na nie odpowiadać. Bardzo lubię pracę z dziećmi i  wspieram je we wszystkich małych i dużych problemach. Szczególnie czuję się potrzebna w pomocy dzieciom z integracji. Towarzyszę im w codziennym funkcjonowaniu w przedszkolu (ubieraniu się, toalecie, przy posiłkach...), w zajęciach edukacyjnych i dodatkowych,

a przede wszystkim wspieram  - w ich kontaktach i nawiązywaniu relacji rówieśniczych.

Psycholog w obu przedszkolach

Renata Targoni

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym, terapeutą EEG biofeedback, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz integracji funkcji wykonawczych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w żłobkach, przedszkolach, szkole podstawowej, stowarzyszeniu i fundacji.

Obecnie prowadzę terapię indywidualną i grupową dzieci młodszych oraz terapię EEG biofeedback i integracji funkcji wykonawczych.

Jestem pasjonatką pracy z dzieckiem. Codzienne  okrywanie delikatnych struktur emocjonalnych dzieci,  wsparcie najmłodszych w ich problemach we współpracy z Rodzicem oraz z kadrą pedagogiczną i innymi terapeutami, przekonuje mnie na co dzień, że wybór mojej drogi zawodowej był słuszny. Cieszę się każdym uśmiechem malucha, jego małymi i dużymi sukcesami i tym, że moja praca zaowocuje też  w przyszłości, kiedy mój podopieczny zakończy już edukację przedszkolną.

Neurologopeda w obu przedszkolach

Nina Szafran

Neurologopeda kliniczny, specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej, audiolog, instruktor masażu Shantali, akredytowany doradca noszenia dzieci.

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, swoją naukę kontynuowałam na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskałam tytuł magistra. Ponownie wróciłam do Lublina na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  aby ukończyć studia podyplomowe  z zakresu neurologopedii, a następnie ukończyłam neurologopedię kliniczną z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Wieloaspektowość logopedii przejawia się w mojej pracy, w której zajmuje się zaburzeniami mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi, czy profilaktyką logopedyczną,  którą obejmuję dzieci od pierwszych dni życia, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, nastolatków oraz osoby dorosłe. I to właśnie te aspekty, poszukiwanie przyczyn występujących trudności oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dają mi najwięcej radości i satysfakcji  z wykonywanego zawodu.

Za podstawę efektywnej terapii uważam dobry, oparty na wzajemnym szacunku kontakt terapeutyczny oraz ścisłą współpracę z Rodzicami, Opiekunami, Członkami Rodziny  i innymi Specjalistami. Lubię pracę z ciałem, w codziennej pracy wykorzystuję elementy masażu Shantali, elementy masażu logopedycznego, czy neuroterapię palpacyjno-pulsacyjną. Znajomość wielu technik i metod pracy niezbędna jest do indywidualnego podejścia  do każdego Pacjenta i zaproponowania terapii logopedycznej dostosowanej do Jego potrzeb  i możliwości.