Kadra - przedszkole przy ul. Fabrycznej

Nauczyciele

Karolina Przybyła

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika o specjalności poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz studia magisterskie ze specjalnością Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych z Logopedii klinicznej na Uniwersytecie Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Ukończyła kursy, szkolenia i warsztaty:

„Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
„Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-terapia-masaż”
„Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”
„Kodowanie na dywanie i programowanie robotów Ozobot”
Kurs nauki Polski Język Migowy na poziomie A1 i A2
„Senso-psoty-zabawy wspierające rozwój dziecka w oparciu o teorię SI”
Pani Karolina jest wychowawcą grupy „Żabki”, którą prowadzi już od dwóch lat.

Jest pedagogiem, który z dużym zaangażowaniem wspiera swoich podopiecznych w ich kolejnych etapach rozwojowych. Jako pedagog – wychowawca stara się jednocześnie, aby poza nauką, czas spędzony w przedszkolu, był to również czas wspaniałej zabawy. Jest zwolennikiem nauki poprzez zabawę i doświadczanie świata, pozostawiając swoim Żabkom dużo czasu na ich własne pomysły i ich inwencję twórczą. Pani Karolina pragnie, aby szczęśliwe dzieciństwo było fundamentem do dalszych etapów rozwoju dziecka. Jest osobą bardzo wesołą i pełną pomysłów, która dzięki swej wrażliwości, dostrzega wszystkie potrzeby dziecka.

Oliwia Dębicka

Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika specjalna ze specjalnością Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychomotoryki. Ukończyłam kursy : Terapia ręki, AAC-wspomagające i alternatywne metody komunikacji z dzieckiem, Integracja funkcji wykonawczych, Psychomotoryka w rozpoznawaniu autyzmu.

Wybór mojego zawodu był związany z chęcią pomocy tym najmłodszym – tym najsłabszym, którzy sami nie są w stanie o siebie zawalczyć. Staram się holistycznie dbać o dzieci , wspierać je we wszelkich aktywnościach, budując w nich wiarę we własne siły, a jednocześnie dbać o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój ściśle współpracując z rodzicami.

Obecnie jestem wychowawcą grupy LISKI.

Jestem osobą bardzo wesołą i zawsze uśmiechniętą, pełną energii i zaangażowania, a kreatywność to również moja mocna strona.

Edyta Bury

Moje pierwsze wykształcenie to studia na kierunku „Biologia człowieka”, ukończone na UAM. Następnie na SWPS ukończyłam studia w kierunku „Terapii pedagogicznej i arteterapii”, które rozbudowywały moją wiedzę o człowieku – tym małym i tym dużym. Praktyka zawodowa upewniła mnie z kolei w tym, że moja praca jest nie tylko zawodem. Stała się ona moją pasją oraz celem i dążeniem, by pomagać innym. W swojej codziennej pracy z osobami w wieku od 0,8 miesięcy do 80 kilku lat kładę nacisk na umiejętności motoryczne, gdyż to układ nerwowo-mięśniowy przewodzi odpowiedź do mózgu i pozwala na rozwój psychomotoryczny. Uczymy się również poprzez ruch. Dodatkowo ukończyłam specjalizację w kierunku „Edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo”, a obecnie podyplomowo dokształcam się w kierunku Diagnozy i terapii z zakresu integracji sensorycznej. Ukończyłam liczne kursy dokształcające: Kurs terapii ręki i Trenera grafomotoryki, Kurs TUS, Sensoplastykę oraz dodatkowe szkolenia z arteterapii.

Na co dzień zajmuję się zabawą z kicią wabiącą się Panterka, układam puzzle, jeżdżę ze znajomymi na rowerze, piszę wiersze i opowiadania – zdarza mi się być w tym nawet wyróżnioną 🙂 W przyszłości planuję wydać tomik wierszy lub książkę. Interesuję się również astrologią, ale nie wróżę z fusów:)

Nauczyciele wspomagający

Aleksandra Mankiewicz

Jestem studentką czwartego roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Po otrzymaniu dyplomu magistra planuję kształcić się w kierunku logopedycznym. W Małym Mistrzu pracuję w grupie Żabek jako nauczyciel wspomagający. Skończyłam kurs z sensoplastyki oraz kurs z wykonywania eksperymentów.

Cechuje mnie otwartość na potrzeby dzieci oraz pogodne usposobienie. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Każdy sukces naszego Małego Mistrza jest też moim osobistym sukcesem, a który codziennie mnie przekonuje, że wybór mojej drogi zawodowej był słuszny. Cieszę z każdego osiągnięcia malucha, czy jest to prawidłowo trzymana kredka, czy samodzielnie ubrane buty.

To jest mój świat – świat małego dziecka.

Pomoce nauczcyciela

Psycholog w obu przedszkolach